Hivernal de Campdevànol

Patrocinadors

REGLAMENTPer aquesta caminada popular no hi ha un reglament específic, simplement tenir en compte:


No és competitiva.


El recorregut estarà senyalitzat amb cinta.


Hi haurà un avituallament durant la caminada, i un a l’arribada.


la caminada te un preu de 10€ que inclou assegurança , avituallament , entrepà a l´arribada i detall dissenyat per l´ocasió.


Els menors de 12 anys, hauran d’anar acompanyats explícitament d’un tutor.


Els menors de 12 a 16 anys, podran fer la caminada sols, però hauran de entregar un full de respossabilitat del pare o tutor.( aquest document està a la web9hSportso el mateix dia de la cursa.


La Caminada només se suspendrà en cas d'inclemències del temps o per qualsevol altre problema que determinin els responsables de l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable.


Adequar el recorregut a l'estat físic.


Respectar el medi natural com ell ens respecte a nosaltres.


NO es pot participar amb gos.


Hi haurà un control de sortida i un d'arribada.


La participació a la caminada suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els accidents i desperfectes que per acció o no acció puguin ocórrer als participants durant el transcurs de la prova.Es obligatori llegir i acceptar el reglament en el moment de formalitzar la inscripció, així com disposar d'una assegurança privada o llicència federativa en vigor, o contractar l'assegurança temporal al fer la inscripció.


La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l'Organització. El sol fet d'inscriure's a la cursa implica l'acceptació d'aquest Reglament.